Transformačné Energetické Systémy Marie Diamond

Marie Diamond študovala Vesmírne zákony už od svojich 7 rokov. Vďaka tomu videla, že Šťastie a Bohatstvo závisí na 3 aspektoch. 

Marie Diamond vytvorila 3 jedinečné transformačné systémy, ktoré Vám pomôžu zmeniť svoj Zákon príťažlivosti Nebeského, Ľudského a Zemského šťastia. Tieto systémy Vám pomôžu transformovať energiu Vášho domova, kancelárie a energetického poľa.

Meditačný program – Vnútorný Diamant (Inner Diamond ) Transformuje Vaše nebeské a ľudské šťastie

Meditačný program -Vnútorný Diamant – Vám pomáha pochopiť Energetické zákony Vesmíru a to, ako ich používať na získanie jasnosti, nájdenie vnútornej múdrosti a zosúladenie s tým, čo sem Vaša duša prišla robiť.

Každá úroveň programu Vás pripraví na to, aby ste boli osvietený vodca, aby ste sa stali majstrom vášho života a vytvorili pozitívny vplyv vo svete.  V každej z úrovní programu Vnútorného Diamantu (základná, pokročilá, majstrovská a kvantová) získavate informácie a nástroje, ktoré vám pomôžu uvoľniť hlboko uložené spomienky minulých životov a otvoríte sa rozšírenému spojeniu s Vesmírom.

Zuzka Tylkova je oprávnená učiť tento krásny transformačný program. Viac informácií o kurzoch nájdete v sekcii eventy.

Diamantové Feng Shui – Transformuje Vaše pozemské šťastie

Termín Feng Shui znamená vietor a vodu. Starovekí čínski učenci zistili, že vietor a voda ovplyvňujú naše životné prostredie a blahobyt. Keď chápeme, ako nás ovplyvňujú, začneme používať Feng Shui aktivácie a ošetrenia, ktoré nám pomáhajú zlepšovať to dobré a ošetriť to, čo nie je tak dobré. Feng Shui nám pomáha plávať s prúdom a ísť s vetrom v chrbte.

Videoprogram Diamantového Feng Shui – základný kurz, preložila Zuzka Tylková do slovenčiny. Pre viac informácií o kurze kliknite tu.

 

Diamantové Prútikárstvo (Diamond Dowsing) Transformuje Vaše pozemské šťastie

Program Diamantového prútikárstva Vás naučí používať virgule na vyhľadávanie a ošetrenie negatívnych vibrácií vo Vašom prostredí. Tiež sa dozviete, aké sú tieto vibrácie alebo zóny, odkiaľ prichádzajú. A čo je dôležitejšie, ako ich ošetriť.

Program obsahuje informácie o histórii prútikárstva a o tom, ako bolo používané tisíce rokov rôznymi kultúrami. Budete vedieť zistiť, aké mozgové vlny dominujú u Vás doma, a tiež ako energetické pole Vášho domova ovplyvňuje Vás a Vašu rodinu.

Prostredníctvom techniky prútikárstva, budete ľahko schopný zmeniť mozgové vlny svojho domova tak, aby podporoval Vás a každého v domácnosti.